Otwarta Edukacja

Więcej niż informatyka i programowanie

Otwarta Edukacja. Praktyczna edukacja “just in time".

Kształcenie poprzez udział w projektach. Zobacz aktualnie dostępne kursy.


Polonizacja systemu Odoo

W ramach projektu "Otwarta Edukacja" polonizowany jest system Odoo - na bazie którego zbudowane są niniejsze strony. Prace obejmują nie tylko tłumaczenia komponentów systemu, ale tworzenie nowych komponentów, działalność wydawniczą oraz edukacyjną

Nasz Zespół